logo

خط مشی مدیریت

شرکت پترو آکام راد صنعت بعنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان و تامین کنندگان محصولات اسیدی و شیمیائی در ایران، همسوی با سیاست های کلان رشد اقتصادی کشور، همواره در تلاش است تا با سرحوله قرار دادن اصول نظام مدیریت کیفیت و بکارگیری آن، در درک صحیح تر و شناخت بهتر فرصت ها و ریسک های پیش رو اقدام نموده، تا بدین شکل جایگاه و موفقیت شرکت را به صورت مستمر ارتقاء و بهبود دهد.

بهره گیری از روش های مدیریت استراتژیک یکی از مبانی اصلی مدیریت ارشد در برنامه ریزی های شرکت و هدایت و رهبری کارکنان بوده که متناسب با محیط کسب و کار، اهداف خرد و کلان بروز شده و به صورت مستمر بهبود می یابد.

در این راستا نگاه به آینده ای بهتر در جهت توسعه پایدار و مدل های سرآمدی، نقشه راه شرکت بوده تا با شناخت صحیح و ارج نهادن به نیاز ها و همچنین تکیه بر دانش و توانایی کارکنان، به شرکتی ارزش افزا و سرآمد درعرصه تولید محصولات اسیدی و شیمیایی کشور مبدل شده و در جهت دستیابی به چشم انداز و استراتژی جدید خود گام بردارد.بدین منظوراعضای هئیت مدیره شرکت اهم رهنمود های ذیل را به عنوان محورهای راهبردی تعیین نموده تا با یاری خداوند و با همکاری کارکنان به آنان جامه عمل بپوشاند:

- شناسایی فرصت ها و ریسک ها و تلاش برای به ثمر رساندن فرصت ها و کاهش ریسک ها.

- نهادینه کردن ارزش های اخلاقی و مسئولیت پذیری در کلیه سطوح شرکت.

- گسترش فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پیروی از قوانین و مقررات در رابطه با فعالیت های شرکت.

-استفاده بهینه ازمنابع و امکانات شرکت در مسیر جبران کاهش تولید در ظرفیت اسمی و سرمایه گذاری های انجام شده.

-برقراری و ارتقاء مدیریت مشارکتی در کلیه سطوح تصمیم گیری شرکت.

-بهبود مستمر در حفظ کیفیت محصولات، استقرار سیستم مدیریت ارتباط و تعامل بیشتربا مشتریان.

-بکارگیری و ارتقاء سیستم های یکپارچه فن آوری اطلاعات و جهت گیری در استقرار سیستم.

-استفاده از فن آوری های پیشرفته و گسترش فعالیت های پژوهشی در شرکت.

-تولید اقتصادی در قالب مدیریت هزینه ها.

-شناخت تنگناها و گلوگاهای موجود در واحد های تولیدی و حل و فصل آنها.

-تفکر سازمانی در راستای توسعه و اجرای پروژه ها با برنامه ریزی مدون و اصولی و ملحوظ داشتن زمان، هزینه و کیفیت مطلوب.

در این راستا، شرکت متعد میگردد تا در دوره های زمانی مشخص نسبت به بازنگری بهبود الزامات نظام مدیریت شرکت تلاش نموده و همواره از صحت عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل نماید.

اینجانب با اعتقاد کامل به حفظ ارزش ها و مسئولیت پذیری و تخصص مدیران و کارکنان، انتظار دارم تا همگی با حداکثر توانایی های علمی و تخصصی و فنی خود، مدیریت را در تحقق فراز های این خط مشی یاری نمایند.

مدیر عامل