logo

بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

logo

بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی

@image

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قم (جناب آقای دکتر شعاعی) با هیئت همراه جهت بررسی و رفع موانع تولید، در محل پروژه حضور پیدا کردند و ضمن برگذاری جلسه ای با مدیران شرکت و پس از شنیدن مشکلات، به بیان راهکارهای رفع موانع پرداخته و دستوران لازم را بیان فرمودند

@image