logo

سولفات آلمینیوم نباتی

:نام سولفات آلومینیوم

سولفات آلمینیوم نباتی

:نام تجاری

زاج سفید

:درصد خلوص (%)

14

:شکل ظاهری

کریستالی

مشخصات

نام سولفات آلومینیوم:

سولفات آلمینیوم نباتی ,

نام تجاری:

زاج سفید ,

درصد خلوص (%):

14 ,

شکل ظاهری:

کریستالی ,

جرم مولی ( گرم بر مول ):

342.15 ,

PH:

[7.2-7.6] ,

توضیحات

فرمول شیمیایی Al2 (SO4)3
درجه خلوص : 14درصد
نام های دیگر : زاج سفید عطاری | زاج سفید سنتی
PH: 7.2-7.6
قلیائیت: 100 -120 ppm
کلر آزاد: 2 - 3 ppm
سولفات آلومینیوم نباتی یک ماده شیمیایی است که برای از بین بردن کدورت آب استخر مورد استفاده قرار می گیرد. سولفات آلومینیوم نباتی ، یک منعقد کننده قوی محسوب می شود. نمک سولفات آلومینیوم با داشتن بار الکتریکی مثبت قوی، باعث میشود تا ذرات محلول در آب که عمدتاً دارای بار منفی هستند، جذب آنها شده و تشکیل لخته های بزرگ تر و سنگین تری نمایند که بتدریج در آب استخر ته نشین شوند.
اثربخشی سولفات آلومینیوم نباتی در آب با تعادل شیمیایی مناسب و دمای بالاتر از 21 درجه سانتیگراد، در بهترین حالت خود قرار دارد.
چند نکته در مورد استفاده از سولفات آلومینیوم نباتی
- در زمان جارو کردن استخر برای تخلیه مواد ته نشین شده، این کار را به آرامی انجام دهید تا اعتشاش آب باعث بلند شدن مجدد مواد ته نشین شده و پراکنده شدن آنها در آب نشود.
- اگر از فیلترهای شنی فلزی استفاده می کنید که شیر چند حالته روی آنها نصب نیست، بعد از اضافه کردن زاج، پمپ استخر را روشن نکنید. زیرا این کار باعث ورود لخته های بزرگ به فیلتر شنی و گرفتن سریع آن می شود. در این مواقع، از برس برای به هم زدن آب استخر جهت حل کردن زاج در مناطق مختلف استخر استفاده کنید.
- مقدار اشاره شده (2 کیلوگرم زاج برای هر 38 متر مکعب آب استخر)، یک مقدار متوسط است. بسته به کیفیت آب و حجم کدورت، این میزان می تواند بین 1 تا 4 کیلوگرم متغیر باشد.
نحوه استفاده از سولفات آلومینیوم نباتی
1- با استفاده از برس، برگ گیر و جاروی استخر، ابتدا اجسام و آشغالهای بزرگ را از آب استخر خارج نمائید.
2- میزان PH، قلیائیت و کلر آب را در بازه مطلوب تنظیم کنید.
3- به ازای هر 10,000 گالن (38 متر مکعب) آب استخر، حدود 2 کیلوگرم زاج را روی سطح آب استخر بریزید.
4- وضعیت شیر چند حالته فیلتر شنی را در حالت Recirculate قرار دهید (در این حالت، آب توسط پمپ از استخر مکش شده و بدون ورود به فیلتر، مجدداً به استخر بر می گردد). اجازه دهید تا پمپ در این وضعیت، 2 ساعت کار کند. همزمان، دیواره های استخر را با برس تمیز کنید.
5- پمپ را خاموش کنید و 12 تا 24 ساعت صبر کنید تا تمام مواد معلق، نه نشین شوند.
6- با استفاده از جاروی استخر، به آرامی کف استخر را جارو کنید تا مواد ته نشین شده خارج شوند.
بسته بندی سولفات آلومینیوم نباتی یا 14% :
سولفات آلومینیوم نباتی در کیسه هایی در وزن 25کیلوگرمی بسته بندی می شود .